Privacy

Hier vind je de privacyverklaring van Huis vol Karakter. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Huis vol Karakter. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Huis vol Karakter verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruikvan jouw gegevens door Huis vol Karakter, neem dan gerust contact op! privacy@huisvolkarakter.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Huis vol Karakter. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Huis vol Karakter stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op inspiratie. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Huis vol Karakter. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Huis vol Karakter via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je vraag te beantwoorden of een voorstel of dienst aan te bieden, zoals je naam, e-mailadres, onderwerpt en bericht.

Analytics

De website van Huis vol Karakter verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die Huis vol Karakter ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Just Host

De e-mail van Huis vol Karakter wordt gehost bij Just Host. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Just Host.

Dropbox

De back-ups van de website worden opgeslagen bij Dropbox. Gegevens die jij achterlaat op de website van Huis vol Karakter zijn op de servers van Dropbox opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Huis vol Karakter, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouwgegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@huisvolkarakter.nl.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact op neemt met Huis vol Karakter via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Huis vol Karakter of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Huis vol Karakter. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoorden/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Huis vol Karakter prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Huis vol Karakter ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Huis vol Karakter vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar privacy@huisvolkarakter.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen door Huis vol Karakter. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Huis vol Karakter opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Huis vol Karakter al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Huis vol Karakter vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Huis vol Karakter niet op de juiste manier met jouw gegevens om gaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Huis vol Karakter jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@huisvolkarakter.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummeren BSN onleesbaar zijn gemaakt. We streven ernaar om binnen een week te reageren.

Plichten

Huis vol Karakter verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Huis vol Karakter de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Huis vol Karakter met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Huis vol Karakter behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Huis vol Karakter dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Huis vol Karakter te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@huisvolkarakter.nl